Uchwały z posiedzeń
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

Rok 2024

LUTY
(Uchwały z dnia 28.02.2024 r.)

Uchwała Nr 01/2024
Uchwała Nr 02/2024
Uchwała Nr 03/2024
Uchwała Nr 04/2024
Uchwała Nr 05/2024

 

 

KWIECIEŃ
(Uchwały z dnia 29.04.2024 r.)

Uchwała Nr 06/2024
Uchwała Nr 07/2024
Uchwała Nr 08/2024
Uchwała Nr 09/2024
Uchwała Nr 10/2024

 

 

* * *

Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z lat poprzednich:
2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020, 2021,  2022, 2023