ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Czuby" w Lublinie zapraszają wszystkich członków na Walne Zgromadzenie.
Możliwość uczestnictwa w pracach organów spółdzielni jest najważniejszym prawem każdego członka Spółdzielni.

Przedstawiamy materiały na

WALNE ZGROMADZENIE 2023
Spółdzielni Mieszkaniowej "Czuby" w Lublinie

które odbędzie się w częściach w okresie 26.04.2023 r. do 14.06.2023 r.

>> ZOBACZ WIĘCEJ <<


POSZUKUJEMY NOWEGO DZIERŻAWCY PARKINGÓW!!!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie ogłasza nabór ofert na dzierżawę terenu przy:
- ul. Sympatycznej 1A (część dz.24/4 o pow. 2975 m²)
- ul. Romantycznej 14 (część dz. 49/29 o pow. 4010 m²)
- ul. Stokrotki / Różana (dz.24/17 o pow. 3657,0 m²)

z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów.


Zgodnie z „Regulaminem wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu” w ofercie winno znaleźć się:

  1. określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
  2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach ZUS,
  3. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu w S.M. “Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną wysokość czynszu dzierżawy w zł / m²netto.

Umowa z obecnym dzierżawcą została wypowiedziana. W związku z obowiązującym okresem wypowiedzenia nowe umowy mogą być zawarte od 01 września 2023 r.

 

Na oferty oczekujemy do dnia 05.06.2023 r.

Pieczatki-smczuby.

Konflikt mieszkańców ul. Watykańskiej 6, 8, 10 ze Spółdzielnią

Lublin, dn. 2023-03-14

Szanowni Mieszkańcy
SM Czuby w Lublinie

PN/ 3115 /23

Realizując wniosek Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2023 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie przekazuje Państwu informację dotyczącą sporu pomiędzy mieszkańcami ul. Watykańskiej 6, 8, 10 a Spółdzielnią.

Dla szybkiego zobrazowania problemu proponujemy odpowiedzieć sobie na dwa pytania:
1. Z czyich środków docieplono budynki w zasobach SM Czuby?

>> CZYTAJ DALEJ

Aktualne godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek         7.30 - 16.30

Wtorek                   7.30 - 14.30

Środa                     7.30 - 14.30

Czwartek               7.30 - 14.30

Piątek                    7.30 - 12.30

 

OKAZJA - SPRZEDAŻ

Komunikaty LPEC

Ceny i stawki opłat za ciepło netto stosowane przez LPEC S.A

od 1 sierpnia 2022 r. >> Zobacz
od 20 października 2022 r. >> Zobacz

Nowe stawki LPEC S.A (od 20.X.2022 r.) spowodowały wzrost cen za centralne ogrzewanie o 32% a podgrzania wody o 38%.

 * * *

Zarząd SM Czuby w dniu 10.11.2022 r. zwrócił się z pismem do LPEC S.A. w Lublinie o udzielenie szczegółowej informacji dotyczącej podwyżek cen i stawek opłat za ciepło >> Zobacz pismo

Odpowiedź LPEC S.A. z dnia 21.11.2022 r. na powyższe pismo Zarządu SM Czuby >> Zobacz odpowiedź

Przetargi wewnątrz spółdzielcze

1. Przetarg nieograniczony na Remont zewnętrznych i  wewnętrznych ścian wiatrołapów w budynkach mieszkalnych  przy ulicy Ułanów 14,16 w osiedlu BŁONIE (Oferty do 12.06.2023 r.) >> Zobacz więcej

2. Przetarg nieograniczony na Wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Wiklinowej 4 w osiedlu „Łęgi” (Oferty do 12.06.2023 r.) >> Zobacz więcej

Lokale użytkowe do wynajęcia

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w osiedlach Błonie, Łęgi i Skarpa >> Zobacz więcej

Budżet Obywatelski na 2023 r. – WYNIKI

Dzięki Państwa głosom na terenie naszej Spółdzielni Miasto po raz kolejny wykona prace na 1 350 000 złotych.
Dwa nasze projekty, uzyskały w tym roku wymaganą liczbę głosów i zostaną umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2023, jeden projekt tzw. dzielnicowy oraz projekt ogólnomiejski >> Zobacz szczegóły

Wcześniejsze informacje

  1. Informacja dotycząca ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
  2. Osoby, które nie są członkami spółdzielni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania
  3. Wpłaty eksploatacyjne na drukach książeczek opłat będą przyjmowane bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych

>> Zobacz więcej <<

Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie