ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
DRODZY PAŃSTWO !!!

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie dziękuje Państwu za udział w walnym zgromadzeniu. Dziękuje Państwu za zastosowanie się do apelu o nieudzielanie pełnomocnictw do udziału i głosowania na częściach walnego zgromadzenia osobom obcym, niezwiązanym z naszą Spółdzielnią, zamieszkałym poza naszą dzielnicą i w innych miastach.

Członkowie spółdzielni w br. pełnomocnictwa udzielali członkom rodziny lub najbliższym sąsiadom. Ilość udzielonych pełnomocnictw znacznie zmalała z 699 w roku ubiegłym, do 241 w bieżącym roku.

Pełnomocnicy nie zostali zobowiązani do głosowania na walnym zgromadzeniu wszystkiego na "nie", głosowali zgodnie z własną oceną prezentowanych sprawozdań, koncentrowali uwagę na wynikach ekonomicznych spółdzielni, osiedla i nieruchomości, w której zamieszkują.

Aktywnie uczestniczyli w dyskusji o planowanych remontach w swoich nieruchomościach i w osiedlu, o inwestycjach wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego i tych przewidzianych do realizacji przez innych inwestorów.

Znacznie zwiększyła się ilość członków spółdzielni biorących udział w walnym zgromadzeniu.

* * *

Materiały po Walnym Zgromadzeniu 2019 SM "CZUBY" w Lublinie

Elewacje pawilonuInformacja dotycząca budowy pawilonu przy ul. Radości w os. Skarpa

Pawilony przy ul. Radości 2A i B zostały wybudowane w latach 80-tych XX wieku.

Od ponad 20 lat wynajmowane są pod działalność garmażeryjną, kontynuowaną na podstawie umowy najmu z dnia 16 września 2011 r. pomiędzy Spółdzielnią a obecnym najemcą.

W 2017 roku jeden z pawilonów uległ częściowemu spaleniu. Spółdzielnia otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie ponad 200 000 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny pawilonów i ich otoczenia Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozbiórce tych obiektów i w ich miejsce wybudowanie nowego pawilonu o większej powierzchni – Uchwała z dnia 8 sierpnia 2017 r. Nr 173/22/2017 ...

zobacz więcej >>

Przetargi wewnatrzspółdzielcze

Aktualnie nie jest ogłoszony żaden przetarg

Aktualności, ogłoszenia, komunikaty

Informacja dotycząca ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności  zobacz więcej >>

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” posiada w swoich zasobach lokale użytkowe do wynajęcia  zobacz więcej >>

Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie