ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Prezes Zarządu

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 20/11/2023 r. z dnia 6.09.2023 r. Pani Marta Brożyna została wybrana na Prezesa Zarządu SM Czuby w Lublinie.

SMCzuby-Inf77-zarzadMB

Marta Brożyna – Prezes Zarządu

Z wykształcenia prawnik. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych w Lubelskiej Akademi WSEI, na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Z zamiłowania społecznik. Od 2013 roku do lipca b.r aktywny członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok SM „Czuby” i Rady Nadzorczej SM „Czuby” (od 2018 r.)


Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/12/2023 r. z dnia 6.09.2023 r. Pan Tomasz Buda został wybrany na Zastępcę Prezesa ds. eksploatacyjnych SM Czuby w Lublinie.

SMCzuby-Inf77-zarzadTB

Tomasz Buda – Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Z wykształcenia magister inżynier urządzeń sanitarnych. Absolwent Politechniki Lubelskiej na wydziale inżynierii sanitarnej. Pełni obecnie funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Wieloletni działacz Spółdzielni. Członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta, od 2018 r. członek Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Radny Dzielnicy Czuby Północne (od 2019 r.)


Zastępca Prezesa ds. Finansowych

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/13/2023 r. z dnia 6.09.2023 r. Pan Jarosław Jagitka został wybrany na Zastępcę Prezesa ds. finansowych SM Czuby w Lublinie.

SMCzuby-Inf77-zarzadJJ

 Jarosław Jagitka – Zastępca Prezesa ds.finansowych

Z wykształcenia prawnik i ekonomista. Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; studiów podyplomowych w: Lubelskiej Akademii WSEI, Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Były członek Rady Dzielnicy Rury w Lublinie, były Prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Snopkowska w Lublinie.

Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, lustrator spółdzielni, certyfikowany księgowy