UCHWAŁA NR 10/2024
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.04.2024 r.

w sprawie: wykonanie i oznakowanie 2-ch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych pomiędzy budynkami przy ul Watykańskiej 8 i 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4,6,8,10 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2024 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 poprzez dodanie poz. „Wykonanie i oznakowanie 2-ch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych (posiadających stosowne uprawnienia) na placu pomiędzy budynkami przy Watykańskiej 8 i 10” przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 1.500 zł. netto +VAT w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Watykańskie 4, 6, 8, 10.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Maria Małgorzata Kulik

Z-ca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Andrzej Gębal

 

Data opublikowania: 13:50, 14 maja 2024

Kategorie: 2024