por03Kierownik Administracji: Maciej Klimek
Biuro Administracji: ul. Perłowa 8/71
Telefon: 81 526 15 20, 81 463 70 25
Kom: 724 613 147
E-mail: [email protected]

Zasoby Osiedla:
– 18 budynków,
– 1 346 mieszkań,
– 25 lokali użytkowych,
– 59 garaży.

por01powierzchnia osiedla – 101 402 m. kw.
powierzchnia zasobów – 75 860 m. kw.
ilość mieszkańców – 3 200 osób

Osiedle podzielone jest na 12 nieruchomości.
Pierwszy budynek w osiedlu powstał w 1989 roku, a inwestycje budowlane zostały zakończone w 2005 roku. W tym czasie wybudowano 18 budynków wielorodzinnych stanowiących obecnie całe zasoby osiedla.

Na terenie użyczonym przez Urząd Miasta Lublin zostały zbudowane boiska sportowe.

W najstarszej części stanowiącej 75% zasobów osiedla została wykonana nowa nawierzchnia chodników z kostki brukowej, zamontowano nową aluminiową stolarkę wiatrołapów, zamontowano nową stolarkę okienną na klatkach schodowych, nową elektroniczną instalację domofonów.

Od 2007 roku trwają prace dociepleniowo-remontowe elewacji obejmujące 11 budynków osiedla, których zakończenie planowane jest na rok 2012.

por04 por02 por05

* * *

Osiedle Poręba przed Jubileuszem 35 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie 25 lat temu w roku 1989 jako pierwsza rozpoczęła budowę mieszkań na Osiedlu „Poręba”. W pierwszym etapie do roku 1992 zostało wybudowanych 11 budynków w technologii z wielkiej płyty. W następnych latach do roku 2000 wybudowano kolejnych 7 budynków w nowej technologii. Od połowy lat dziewięćdziesiątych w sąsiedztwie naszych budynków inne Spółdzielnie zaczęły budowę mieszkań w nowej technologii z kolorowymi elewacjami.

35lat-poreba01Wybudowane przez naszą Spółdzielnię budynki na początku lat dziewięćdziesiątych stały się negatywną pod względem estetycznym enklawą w Osiedlu „Poręba”.

W roku 2007 dzięki bardzo dobrej współpracy Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami oraz Radą Osiedla przystąpiono do prac dociepleniowych 11 budynków wykonanych w technologii z wielkiej płyty. Program rewitalizacji tych budynków zakończono w 2011 roku. W Ramach tych prac wykonano nowe kolorowe elewacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową klatek schodowych, remonty kapitalne dachów, nowe instalacje domofonowe.

W otoczeniu budynków wykonano nowe chodniki z kolorowej kostki brukowej oraz nowe bezpieczne place zabaw. Wszystkie te prace i działania sprawiły, że najstarsze budynki Osiedla wraz z otoczeniem wyglądają jak nowe.

Spółdzielnia czyniła starania o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na realizacje tego programu. Niestety decydenci tych środków uznali, że Spółdzielnia nie może być ich beneficjentem. Cały zakres prac został wykonany ze środków finansowych Spółdzielni bez zaciągania i obciążania mieszkańców kredytami bankowymi.

Najważniejszym efektem tych działań jest zadowolenie mieszkańców wynikające z poprawy komfortu życia, oszczędności kosztów ogrzewania oraz wzrostu wartości rynkowej mieszkań.

35lat-poreba02Zarząd Spółdzielni we współpracy z Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” nadal realizuje program remontu kolejnych 7 budynków wybudowanych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W ubiegłym roku odnowiono elewacje dwóch budynków.

Obecnie trwają prace remontowe elewacji dwóch kolejnych budynków, w roku 2014 prace te będą kontynuowane w pozostałych budynkach. Po zakończeniu tych prac zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zlokalizowane na terenie Osiedla „Poręba” będą stanowiły harmonijną całość pod względem estetycznym, komfortu zamieszkiwania, atrakcyjności lokalizacji w przyjaznym otoczeniu dużej ilości zieleni.

Konsekwentne wieloletnie budowanie dobrych relacji pomiędzy Zarządem Spółdzielni, mieszkańcami i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyniosło te wszystkie pozytywne zmiany. Osiedle „Poręba” jest przykładem, jak dobrze i w interesie mieszkańców może funkcjonować Spółdzielnia Mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące we wspólnotach mieszkaniowych zlokalizowanych w sąsiedztwie zazdroszczą naszym mieszkańcom, wyrażając opinie, że gdyby mieli taką możliwość zamieszkaliby w naszych spółdzielczych zasobach mieszkaniowych w Osiedlu „Poręba”.

Opisany przykład Osiedla „Poręba” pokazuje jak nieprawdziwe i niesprawiedliwe są obiegowe stereotypy, że Spółdzielczość Mieszkaniowa jest zła i należy ją zniszczyć, a na jej gruzach powołać z mocy ustawy wspólnoty mieszkaniowe nie dające mieszkańcom prawa i możliwości swobodnego wyboru.

Wszystkich, zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Osiedla. Skonfrontowania treści artykułu z rzeczywistością, porozmawiania z naszymi mieszkańcami. Taka wycieczka i rozmowy rozwieją wiele niesprawiedliwych mitów na temat Spółdzielczości Mieszkaniowej, jakie od wielu lat są upowszechniane w różnego rodzaju mediach, zwłaszcza w programach telewizyjnych.

Lublin, dn. 14 stycznia 2014 r.

Zdjęcia – SM CZUBY

Materiały archiwalne:

* Informacja z działalności Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Poręba” w latach 2011-2013.

Data opublikowania: 17:55, 25 kwietnia 2016

Kategorie: Osiedla