Przetarg nieograniczony

Przetargi

SM „Czuby” w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:Rozbiórka i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa kanałów wentylacyjnych na klatkach schodowych w budynku […]