UCHWAŁA NR 6/2024
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.04.2024 r.

w sprawie: zadłużenia Domu Kultury RUTA za lata 2019-2022.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1,3, Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” wnioskuje do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie o całkowite pokrycie zadłużenia Domu Kultury RUTA za lata 2019-2022 w kwocie 112.726,34 zł. z nadwyżki bilansowej całej Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY jeszcze przed podziałem środków finansowych na osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Maria Małgorzata Kulik

Z-ca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Andrzej Gębal

Data opublikowania: 13:47, 14 maja 2024

Kategorie: 2024