Lublin, dnia 21.06.2023 r.


KOMUNIKAT

Prezes Zarządu przypomniał, że zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia należy stwierdzić, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 26.04.2023 r. do 14.06.2023 r. przedstawiało się następująco:

I. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji
ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. – oddano 1531 głosów, w tym:
– za podjęciem uchwały – 1257 głosów
– przeciw – 136 głosów
– wstrzymujących się – 138 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1/2023 r.w sprawie wniosków z lustracji

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

1) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku – oddano 1917 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 1010 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 728 głosów
– wstrzymujących się – 179 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/2023 w sprawie sprawozdania RN za 2019 r.

2) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku – oddano 1917 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 1010 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 728 głosów
– wstrzymujących się – 179 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2023 w sprawie sprawozdania RN za 2020 r.

3) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku – oddano 1917 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 1010 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 728 głosów
– wstrzymujących się – 179 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 /2023  w sprawie sprawozdania RN za 2021 r.

4) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku – oddano 1917 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 1010 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 728 głosów
– wstrzymujących się – 179 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 /2023  w sprawie sprawozdania RN za 2022 r.

III. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni oddano:

1) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 roku – oddano 1887 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 682 głosy
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 1062 głosy
– wstrzymujących się – 143 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

2) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 roku – oddano 1887 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 683 głosy
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 1061 głosów
– wstrzymujących się – 143 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

3) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2021 roku – oddano 1887 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 683 głosy
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 1061 głosów
– wstrzymujących się – 143 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2021 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

4) Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 roku – oddano 1887 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 683 głosy
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 1061 głosów
– wstrzymujących się – 143 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

IV. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni

1) Łącznie za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2019 r. – oddano 1909 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 808 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 966 głosów
– wstrzymujących się – 135 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2019 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

2) Łącznie za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2020 r. – oddano 1909 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 808 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 966 głosów
– wstrzymujących się – 135 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2020 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

3) Łącznie za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2021 r. – oddano 1909 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 808 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 966 głosów
– wstrzymujących się – 135 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2021 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

4) Łącznie za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2022 r. – oddano 1909 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania – 808 głosów
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania – 966 głosów
– wstrzymujących się – 135 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności w 2022 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

V. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Burskiemu prezesowi Zarządu oddano:

1) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2019 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu – oddano 1923 głosy,w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 477 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1370 głosów
– wstrzymujących się – 76 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2019 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

2) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2020 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu – oddano 1924 głosy,w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 475 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1367 głosów
– wstrzymujących się – 82 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2020 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

3) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2021 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu – oddano 1924 głosy,w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 475 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1369 głosów
– wstrzymujących się – 80 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2021 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

4) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2022 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu – oddano 1924 głosy,w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 474 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 1369 głosów
– wstrzymujących się – 81 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2022 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

VI. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Ziółkowi zastępcy prezesa ds. finansowych

1) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2019 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – oddano 1923 głosy,w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 437 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1384 głosy
– wstrzymujących się – 102 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2019 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

2) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2020 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – oddano 1922 głosy, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 438 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1384 głosy
– wstrzymujących się – 100 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2020 r. Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

3) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2021 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – oddano 1922 głosy, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 438 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1385 głosów
– wstrzymujących się – 99 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2021 r. Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

4) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2022 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu – oddano 1923 głosy, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 437 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1386 głosów.
– wstrzymujących się – 100 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2022 r.
Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

VII. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych oddano:

1) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2019 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 1938 głosów, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 473 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 1376 głosów
– wstrzymujących się – 89 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2019 r. Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

2) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2020 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 1941 głosów, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 474 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 1376 głosów
– wstrzymujących się – 91 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2020 r. Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych, w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

3) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2021 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 1940 głosów, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 472 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 1376 głosów
– wstrzymujących się – 92 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2021 r. Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych , w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

4) Łącznie za udzieleniem absolutorium za działalność w 2022 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 1939 głosów, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 470 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 1378 głosów
– wstrzymujących się – 91 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o udzieleniu absolutorium za działalność w 2022 r. Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych , w związku z nieuzyskaniem wymaganej w ustawie liczby głosów.

VIII. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Ryszard Burskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu SM Czuby w Lublinie – oddano 1938 głosów, w tym:

– za odwołaniem  – 1467 głosów
(za  odwołaniem   Ryszarda  Burskiego i   pełnieniem przez niego  obowiązków   Prezesa Zarządu SM Czuby w Lublinie do czasu wyboru następcy, zgodnie z projektem  uchwały z dnia  11 marca 2023 r. – 245 głosów,

–  za odwołaniem   Ryszarda Burskiego z funkcji Prezesa Zarządu   SM Czuby w Lublinie, zgodnie z projektem uchwały z dnia  07 kwietnia 2023 r. 1196 głosów, 33 głosów bez wskazania projektu uchwały)
– przeciw odwołaniu   – 401 głosów
– wstrzymujących się  – 70 głosów”

Wymagana większość 2/3 głosów za odwołaniem wynosi 1292.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 6 /2023 w sprawie odwołania Ryszarda Burskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.

IX. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Pani Bożeny Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 1927 głosów, w tym:

– za odwołaniem  –  1444 głosów
(za  odwołaniem   Pani Bożeny Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych SM Czuby w Lublinie do czasu wyboru następcy, zgodnie z projektem  uchwały z dnia  11 marca 2023 r. – 250 głosów,

–  za  odwołaniem   Pani Bożeny Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych SM Czuby w Lublinie , zgodnie z projektem uchwały z dnia  07 kwietnia 2023 r.– 1174 głosów, 33 głosów bez wskazania projektu uchwały)
– przeciw odwołaniu – 405 głosów
– wstrzymujących się  –  78 głosów

Wymagana większość 2/3 głosów za odwołaniem wynosi 1285.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8/2023 w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z pełnionej funkcji zastępcy Prezesa Zarządu.

X. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Adama Ziółka z pełnionej funkcji Zastępcy Prezesa d/s Finansowych – Głównego Księgowego SM Czuby w Lublinie – oddano 1920 głosów, w tym:

– za odwołaniem  –  1445 głosów   (za  odwołaniem   Adama Ziółka i   pełnieniem przez niego  obowiązków Zastępcy Prezesa d/s Finansowych – Głównego Księgowego  SM Czuby w Lublinie do czasu wyboru następcy, zgodnie z projektem  uchwały z dnia  11 marca 2023 r. – 356 głosów,

– za odwołaniem  Adama Ziółka i   pełnieniem przez niego  obowiązków Zastępcy Prezesa d/s Finansowych – Głównego Księgowego  SM Czuby w Lublinie, zgodnie z projektem uchwały z dnia  07 kwietnia 2023 r.– 1065 głosów, 37 głosów bez wskazania projektu uchwały)
– przeciw odwołaniu   – 395 głosów
– wstrzymujących się   – 80 głosów

Wymagana większość 2/3 głosów za odwołaniem wynosi 1280.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7/2023 w sprawie odwołania Adama Ziółka z pełnionej funkcji zastępcy Prezesa Zarządu.

XI. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni – oddano 1452 głosy, w tym:

– za podjęciem uchwały – 1192 głosy
– przeciw – 116 głosów
– wstrzymujących się – 144 głosy

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 /2023 w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni

XII. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku (netto) za 2019 r. – oddano 1509 głosów, w tym:

– za podjęciem uchwały – 860 głosów
– przeciw – 490 głosów
– wstrzymujących się – 159 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 /2023w spawie podziału zysku (netto) za 2019

W związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r., mając na względzie treść art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.):
„Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

– należy uznać, że uchwała nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie podziału zysku (netto) za 2019 r. – jest nieważna z mocy prawa.

XIII. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku (netto) za 2020 r. oddano 1509 głosów, w tym:

– za podjęciem uchwały – 860 głosów
– przeciw – 490 głosów
– wstrzymujących się – 159 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 /2023 w sprawie podziału zysku (netto) za 2020 r.

W związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r., mając na względzie treść art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.):
„Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

– należy uznać, że uchwała nr 10/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie podziału zysku (netto) za 2020 r. – jest nieważna z mocy prawa.

XIV. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku( netto) za 2021 r. oddano 1508 głosów, w tym:

– za podjęciem uchwały – 859 głosów
– przeciw – 490 głosów
– wstrzymujących się – 159 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11/2023 w sprawie podziału zysku ( netto) za 2021 r.

W związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r., mając na względzie treść art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.):
„Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.
– należy uznać, że uchwała nr 11/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie podziału zysku (netto) za 2021 r. – jest nieważna z mocy prawa.

XV. Łącznie za podjęciem uchwały w sprawie podziału zysku( netto) za 2022 r. oddano 1509 głosów, w tym:

– za podjęciem uchwały – 860 głosów
– przeciw – 490 głosów
– wstrzymujących się – 159 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 /2023 w sprawie podziału zysku( netto) za 2022 r.

W związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r., mając na względzie treść art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.):
„Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

– należy uznać, że uchwała nr 12/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie podziału zysku (netto) za 2022 r. – jest nieważna z mocy prawa.

XVI. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu Spółdzielni oddano:

 1. Łącznie w sprawie zmiany § 72 – oddano 1366 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1249 głosów
  – przeciw – 47 głosów
  – wstrzymujących się – 70 głosówWymagana większość za przyjęciem zmiany wynosi 911.
 2. Łącznie w sprawie zmiany § 88 ust. 3 oddano 1359 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1282 głosy
  – przeciw – 21 głosów
  – wstrzymujących się – 56 głosów
 3. Łącznie w sprawie zmiany § 88a – oddano 1372 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji RN i Zarządu – 191 głosów
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji członków – 1096 głosów
  – przeciw zmianie § 88a – 32 głosy
  – wstrzymujących się – 53 głosyPrzyjęto zmianę § 88a wg propozycji członków Spółdzielni – wymagana większość za przyjęciem zmiany wynosiła 915.
 4. Łącznie za przyjęciem zmiany § 92 – propozycji członków z osiedla Ruta – oddano 1356 głosów,w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 474 głosy
  – przeciw – 769 głosów
  – wstrzymujących się – 113 głosówZmiana § 92 statutu nie została przyjęta – wymagana większość za przyjęciem zmiany wynosiła 904.
 5. Łącznie w sprawie dodania §92 a – propozycja członków z osiedla Ruta – oddano 1331 głosów,w tym:
  – za przyjęciem – 393 głosy
  – przeciw – 795 głosów
  – wstrzymujących się – 143 głosyZmiana dot. dodania § 92a – propozycja członków z osiedla Ruta, nie została przyjęta – wymagana większość za przyjęciem zmiany wynosi 888.
 6. Łącznie w sprawie dodania §92 b – propozycja członków z osiedla Ruta – oddano 1331 głosów,w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 468 głosów
  – przeciw – 723 głosy
  – wstrzymujących się – 140 głosówZmiana dot. dodania § 92b – propozycja członków z osiedla Ruta – nie została przyjęta, wymagana większość za przyjęciem zmiany wynosi 888.
 7. Łącznie w sprawie zmiany § 103 d – oddano 1275 głosów,w tym:
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji RN i Zarządu – 232 głosy
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji członków – 876 głosów
  – przeciw zmianie § 103d – 80 głosów
  – wstrzymujących się – 87 głosówPrzyjęto zmianę § 103d wg propozycji członków Spółdzielni – wymagana większość za przyjęciem zmiany wynosiła 850.
 8. Łącznie w sprawie zmiany § 113 oddano 1268 głosów,w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1220 głosów
  – przeciw – 2 głosy
  – wstrzymujących się – 46 głosówWymagana większość do przyjęcia zmiany wynosi 846.
 9. Łącznie w sprawie zmiany § 103 d – oddano 1275 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji RN i Zarządu – 232 głosy
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji członków – 876 głosów
  – przeciw zmianie § 103d – 80 głosów
  – wstrzymujących się – 87 głosówPrzyjęto zmianę § 103d wg propozycji członków Spółdzielni – wymagana większość za przyjęciem zmiany wynosiła 850.
 10. Łącznie w sprawie zmiany § 113 oddano 1268 głosów,w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1220 głosów
  – przeciw – 2 głosy
  – wstrzymujących się – 46 głosówWymagana większość do przyjęcia zmiany wynosi 846.Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 /2023 w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.

XVII. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej – oddano

 1. Łącznie w sprawie zmiany § 5 – oddano 1322 głosy, w tym:
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji RN i Zarządu – 230 głosów
  – za przyjęciem zmiany wg propozycji członków Spółdzielni – 996 głosów
  – przeciw zmianie § 88a – 36 głosów
  – wstrzymujących się – 60 głosówPrzyjęto zmianę § 5 wg propozycji członków Spółdzielni – wymagana większość za przyjęciem zmiany wynosiła 662.
 2. Łącznie w sprawie zmiany § 17 statutu – oddano 1237 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1162 głosy
  – przeciw – 14 głosów
  – wstrzymujących się – 61 głosów
 3. Łącznie w sprawie zmiany § 18 oddano 1237 głosów,w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1162 głosy
  – przeciw – 14 głosów
  – wstrzymujących się – 61 głosów
 4. Łącznie w sprawie zmiany § 19 ust. 1 oddano 1236 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1164 głosy
  – przeciw – 13 głosów
  – wstrzymujących się – 59 głosów
 5. Łącznie w sprawie zmiany § 20 oddano 1236 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1164 głosy
  – przeciw – 13 głosów
  – wstrzymujących się – 59 głosów
 6. Łącznie w sprawie zmiany § 24 ust. 1 oddano 1236 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1164 głosy
  – przeciw – 13 głosów
  – wstrzymujących się – 59 głosów
 7. Łącznie w sprawie zmiany § 25 oddano 1236 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1164 głosy
  – przeciw – 13 głosów
  – wstrzymujących się – 59 głosów
 8. Łącznie w sprawie zmiany § 29 – oddano 1236 głosów, w tym:
  – za przyjęciem zmiany – 1165 głosów
  – przeciw – 13 głosów
  – wstrzymujących się – 58 głosówWalne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 /2023 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

XVIII. Łącznie w sprawie wyboru Andrzeja Turskiego na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oddano 1166 głosów, w tym:

– za wyborem – 481 głosów
– przeciw – 476 głosów
– wstrzymujących się – 209 głosów

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały.

XIV. Łącznie w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości oddano 1137 głosów, w tym:

– za wyborem – 442 głosy
– przeciw – 472 głosy
– wstrzymujących się – 223 głosy

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały.

XV. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 16 /2023

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniach od 26.04.2023 r. do 14.06.2023 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 79 pkt 14 i § 84d ust.1 pkt 1 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza się dokonanie wyboru następujących członków do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023-2026:

1. Kaczmarski Jerzy
2. Czępińska Ewa
3. Gajewska-Mikołajewicz Maria
4. Zamiejska Emilia
5. Brożyna Marta
6. Sieradzka Anna
7. Ligęza Paweł
8. Klimek Konrad
9. Podlecka Katarzyna
10. Nieśpiał Anna
11. Gładosz Konrad
12. Przybyś-Ziemba Danuta
13. Warych Marian
14. Byra Mateusz
15. Mielniczuk Marcin
16. Zmysłowska Małgorzata
17. Turski Andrzej
18. Sławińska Jolanta
19. Buda Tomasz
20. Farion Krystian
21. Zaręba Piotr

§ 2

Integralną część niniejszej uchwały stanowią protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lublin, dnia 21.06.2023 r.

Zarząd Spółdzielni

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W 2020, 2021, 2022 roku
WALNE ZGROMADZENIE
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
nie odbyło się z powodu pandemii COVID-19

* * *

Komunikaty z lat poprzednich o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 11.06.2019 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 05.06.2018 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 07.06.2017 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 07.06.2016 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 24.06.2015 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 16.06.2014 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 11.06.2013 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 25.06.2012 r.

Komunikat Walnego Zgromadzenia z 13.06.2011 r.