RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
Kadencja 2023 – 2026

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej od. 9.07.2024 r.

 1. Przewodniczący Komisji Klimek Konrad
 2. Członek Komisji Ligęza Paweł
 3. Członek Komisji Podlecka Katarzyna
 4. Członek Komisji Sławińska Jolanta
 5. Członek Komisji Farion Krystian
 6. Członek Komisji Warych Marian
 7. Członek Komisji Gajewska-Mikołajewicz Maria
 8. Członek Komisji Sieradzka Anna
 9. Członek Komisji Zamiejska Emilia
 10. Członek Komisji Czępińska Ewa
 11. Członek Komisji Mielniczuk Marcin
 12. Członek Komisji Boguta Magdalena
 13. Członek Komisji Zubrzycka Sylwia

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji   Rady Nadzorczej

 1. Przewodniczący Komisji Kaczmarski Jerzy
 2. członek Komisji Ligęza Paweł
 3. Członek Komisji Byra Mateusz
 4. Członek Komisji Farion Krystian
 5. Członek Komisji Warych Marian
 6. Członek Komisji Gajewska-Mikołajewicz Maria
 7. Członek Komisji Sieradzka Anna
 8. Członek Komisji Zmysłowska Małgorzata
 9. Członek Komisji Gładosz Konrad
 10. Członek Komisji Czępińska Ewa
 11. Członek Komisji Turski Andrzej
 12. Członek Komisji Poniemirski Albert

Komisja Kulturalno – Oświatowa  Rady Nadzorczej

 

 1. Przewodniczący Komisji Zamiejska Emilia
 2. Członek Komisji Byra Mateusz
 3. Członek Komisji Podlecka Katarzyna
 4. Członek Komisji Sławińska Jolanta
 5. Członek Komisji Zmysłowska Małgorzata
 6. Członek Komisji Przybyś-Ziemba Danuta
 7. Członek Komisji Turski Andrzej
 8. Członek Komisji Boguta Magdalena
 9. Członek Komisji Zubrzycka Sylwia

 Komisja Statutowo – Regulaminowa

 1. Przewodniczący Komisji Mielniczuk Marcin
 2. Członek Komisji Paweł Ligęza
 3. Członek Komisji Andrzej Turski
 4. Członek Komisji Krystian Farion
 5. Członek Komisji Konrad Gładosz
 6. Członek Komisji Alberta Poniemirskiego
 7. Członek Komisji Sylwię Zubrzycką
 8. Członek Komisji Magdalenę Bogutę

 Prezydium Rady Nadzorczej

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Gładysz Konrad
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przybyś-Ziemba Danuta
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystian Farion
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej Podlecka Katarzyna
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klimek Konrad
 6. Przewodniczący Komisji GZM i I  . Kaczmarski Jerzy
 7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej Zamiejska Emilia
 8. Przewodniczący Komsji statutowo – Regulaminowej Mielniczuk Marcin

Skład RN od 9.07.2024 r.

Antoniewski Leszek, Boguta Magdalena, Byra Mateusz ,Czępińska Ewa ,Farion Krystian, Gajewska-Mikołajewicz Maria, Gładosz Konrad, Kaczmarski Jerzy, Klimek Konrad,  Ligęza Paweł, Mielniczuk Marcin, Podlecka Katarzyna, Poniemirski Albert, Przybyś-Ziemba Danuta, Sieradzka Anna, Sławińska Jolanta, Turski Andrzej, Warych Marian, Zamiejska Emilia, Zmysłowska Małgorzata, Zubrzycka Sylwia.