RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
Kadencja 2023 – 2026

 

Prezydium Rady

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Konrad Gładosz
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Zaręba
  3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Przybyś-Ziemba Danuta
  4. Sekretarz Rady Nadzorczej –  Podlecka Katarzyna
  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Klimek Konrad
  6. Przewodniczący Komisji Gosp. Zasob. Mieszkan. i Inwestycji –  Kaczmarski Jerzy
  7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej  – Zamiejska Emilia
  8. Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej – Marcin Mielniczuk

Członkowie:
Czępińska Ewa, Gajewska-Mikołajewicz Maria, Sieradzka Anna, Ligęza Paweł, Warych Marian, Byra Mateusz, Mielniczuk Marcin, Zmysłowska Małgorzata, Turski Andrzej, Sławińska Jolanta, Farion Krystian

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji –  Klimek Konrad

Członkowie:
Ligęza Paweł, Podlecka Katarzyna, Sławińska Jolanta, Zaręba Piotr, Farion Krystian, Warych Marian, Gajewska-Mikołajewicz Maria, Sieradzka Anna, Zamiejska Emilia, Czępińska Ewa, Mielniczuk Marcin

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji

Przewodniczący Komisji – Kaczmarski Jerzy

Członkowie:
Ligęza Paweł, Byra Mateusz, Zaręba Piotr, Farion Krystian, Warych Marian, Gajewska-Mikołajewicz Maria, Sieradzka Anna, Zmysłowska Małgorzata, Gładosz Konrad, Czępińska Ewa, Turski Andrzej, Mielniczuk Marcin

 

Komisja Kulturalno – Oświatowa

Przewodniczący Komisji – Zamiejska Emilia

Członkowie:
Byra Mateusz, Podlecka Katarzyna, Sławińska Jolanta, Zmysłowska Małgorzata, Przybyś-Ziemba Danuta, Turski Andrzej

 

Komisja Statutowo – Regulaminowa

Przewodniczący Komisji – Marcin Mielniczuk

Członkowie:
Piotr Zaręba, Paweł Ligęza, Andrzej Turski, Krystian Farion, Konrad Gładosz