UCHWAŁA NR 3/2024
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 28.02.2024 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na 2024 r. dla nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 9.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1,3, Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 9, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2024 z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 9 poprzez dodanie poz. „Modernizacja (wydłużenie) obróbki blacharskiej nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz obróbek na dachu ścian szczytowych w budynku przy ul. Jana Pawła II 9” i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 8.500 zł. brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Z-ca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Andrzej Gębal

Data opublikowania: 14:21, 13 marca 2024

Kategorie: 2024