ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Osiedle Łęgi

leg01Kierownik Administracji Osiedla:
inż. Jacek Kanios
Siedziba Administracji Osiedla:
ul. Tatarakowa 28
tel: 81 463 70 26
tel./fax 81 526 18 64
kom. 724 445 456
e-mail: legi@smczuby.pl
Dom Kultury "Łęgi": 503 376 633

Powstałe w latach 1984-1998 osiedle zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy ulicami: Orkana, Armii Krajowej, Jana Pawła II i zajmuje obszar 17,97 ha.

leg02Obszar podzielony został na 22 działki, wśród których 11 działek to nieruchomości zabudowane 32 budynkami wielorodzinnymi z 1771 mieszkaniami; 4 działki garażowe (w tym 1 dz. garażowo-usługowa) z 210 boksami i 9 lokalami uż. ; 6 działek będących mieniem Spółdzielni ; 1 działka została wyodrębniona.

W osiedlu zamieszkuje około 5500 osób. Na terenie osiedla funkcjonują 2 Przedszkola, Szkoła Podstawowa nr. 46, Zespół Szkół nr. 10, Przychodnia Zdrowia oraz pawilon handlowy "Aldik".

leg03
W 2007 r. zakończono ostatni etap docieplania elewacji budynków mieszkalnych, a od 2008r. docieplane są ściany szczytowe. W roku bieżącym zakończony zostanie ostatni etap harmonogramu dociepleń.

Wymieniono także okienka na klatkach schodowych oraz kondygnacjach technicznych, we wszystkich budynkach zamontowane zostały nowe, aluminiowe drzwi wejściowe. Sukcesywnie remontowane są ciągi piesze.
Kolorowe budynki, bujna zieleń i coraz ładniejsza tzw. mała architektura sprawiają, że nasze osiedle oceniane jest bardzo wysoko nie tylko przez odwiedzających nas gości, ale również przez mieszkańców.

leg06 leg05 leg07

* * *

Osiedle Łęgi przed Jubileuszem 35 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY.

Osiedle „Łęgi„ zlokalizowane jest w południowo – zachodniej części miasta, pomiędzy ulicami: Orkana, Armii Krajowej, Jana Pawła II. Obejmuje obszar o powierzchni 17,97 ha. Osiedle powstawało w latach 1984 – 1998. Obejmuje 32 budynki mieszkalne. Posiada 3 kompleksy garażowe w tym jeden kompleks garażowo – usługowy.

Ponadto na terenie osiedla przy ul. Biedronki znajduje się zespół szkół (Gimnazjum nr 8, Liceum Ogólnokształcące nr 27, Szkoła Podstawowa nr 46). W trosce o najmłodsze dzieci z naszego Osiedla powstały dwa przedszkola i żłobek.
Na terenie Osiedla usytuowane są również: przychodnia zdrowia, apteki, kościół, sklep samoobsługowy, koło wędkarskie ,,Lin Czuby”.

35lat-legi01Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli mieszkańców Osiedla i dobrej współpracy z Zarządem Spółdzielni udało się w krótkim czasie (w latach 2003 – 2010) kompleksowo docieplić wszystkie budynki mieszkalne. Wymieniono drzwi wejściowe do budynków oraz stolarkę okienną klatek schodowych i większości piwnic. W 2014 roku zakończony zostanie ostatni etap remontu chodników.

Bardzo ważną inwestycją w latach 2011 – 2012 było wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców Osiedla.

35lat-legi02W roku 2013 priorytetową sprawą było dokończenie remontu głównego ciągu pieszego, biegającego od ul. Armii Krajowej aż do ul. Orkana. Wykonanie kapitalnego remontu tego ciągu ze środków budżetu Miasta b.r. było możliwe dzięki inicjatywie społecznej i zebraniu ok. 2000 podpisów, a także zaangażowaniu Radnych Miasta z dzielnicy Czuby. W ramach tej inwestycji powstała również ścieżka rowerowa przebiegająca przez Os.„Łęgi” w kierunku Os.„Świt”.

35lat-legi03Warto podkreślić, że na terenie Osiedla ,,Łęgi” podejmowane są nie tylko działania inwestycyjne, ale również ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczną dzieci, młodzieży i osób starszych. Już dwukrotnie zorganizowano wspólną akcję sadzenia drzew i krzewów zakupionych przez sponsorów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy posadzili ok. 200 drzew. Wspólne sadzenie krzewów okazało się dobrym sposobem na pożytecznie i aktywnie spędzony czas wolny.

35lat-legi04W 2013 r. w trosce o bezpieczeństwo lokatorów oraz konieczność doprowadzenia do pełnej sprawności technicznej instalacji gazowej rozpoczęto sukcesywny proces zmierzający do jej wymiany.
Na terenie Osiedla prężnie działa Dom Kultury. Urozmaicone i różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, dorosłych i osób starszych przyciągają licznych mieszkańców. Zajęcia pod opieką wykwalifikowanej kadry owocują wieloma sukcesami, nagradzanymi na różnorodnych konkursach.

Działania i starania Zarządu Spółdzielni, Administracji Osiedla, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów osiedla, a także dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców przyczyniły się do tego, że Osiedle „Łęgi” jest miejscem bezpiecznym, wygodnym, miejscem przyjaznych relacji społecznych. Duża ilość zieleni, ogrodzone i sukcesywnie doposażane place zabaw, nowe, kolorowe elewacje budynków, dbałość o czystość i porządek – to elementy, które podnoszą estetykę Osiedla, są pozytywnie oceniane przez mieszkańców oraz naszych gości. Zaprzeczają one ogólnie przyjętej opinii, że „spółdzielnie to molochy, w których marnuje się pieniądze i mienie Spółdzielców”.

Zdjęcia - SM CZUBY

Materiały archiwalne:

* Roboty remontowe i konserwacyjne wykonane w osiedlu ,,Łęgi" w 2012 roku
* Roboty remontowe i konserwacyjne zaplanowane do wykonania w 2013 roku
* Inicjatywa społeczna wielkim sukcesem mieszkańców osiedla Łęgi
* Realizacja projektu ,,Zielone płuca Osiedla"

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie