Pozostałe, ważniejsze numery telefonów
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZUBY

 

 

Dział opłat i windykacji (czynsze)   81 464-17-26

Dział opłat i windykacji (rozliczanie wkładów)   81 464-17-57

Dział księgowości finansowej   81 464-17-08

Sekcja radców prawnych   81 464-17-16

Sekcja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi   81 464-17-18

Dział ds. adm. i pracowniczych   81 464-17-25

 

Domy Kultury:

Błonie    81 527-47-00

Łęgi    503 376 633

Ruta    81 463-70-30

Skarpa    661 705 605