UCHWAŁA NR 4/2024
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 28.02.2024 r.

w sprawie: zmiany organizacji ruchu na parkingu pomiędzy budynkiem przy ul. Watykańskiej 8 i 10.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.2 pkt.12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzana, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Watykańskie 4,6,8,10 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o zakupie znaku „Nakaz skrętu w prawo” i montażu i przy wjeździe na parking pomiędzy budynkiem Watykańska 8 i 10.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Maria Małgorzata Kulik

Z-ca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Andrzej Gębal

Data opublikowania: 14:23, 13 marca 2024

Kategorie: 2024