SKARPA

N.SKARPA

RUTA

ŁĘGI

BŁONIE

WIDOK

PORĘBA

POZOSTAŁE SP-NI

OGÓŁEM

Pozostałe koszty operacyjne

-98 809

0

-120 738

-80 350

-32 019

-33 559

-41 000

-312 971

-719 446,73

Pozostałe przychody operacyjne

68 782

0

67 056

33 405

56 461

18 641

47 669

19 109

311 121,95

Pozostałe przychody finansowe

91 179

300

77 512

51 480

37 346

28 712

43 738

626 613

956 878,19

RAZEM pozostałe koszty i przychody

61 151,92

300,08

23 829,55

4 534,56

61 786,86

13 793,39

50 406,11

332 750,94

548 553,41

Działalność eksploatacyjna z BO (bez co, cw)

47 053,22

-2 668,64

-191 385,11

250 466,22

-70 790,64

21 632,23

32 982,20

135 986,28

223 275,76

lokale użytkowe -zimna woda

139,25

0

-151,33

-1 844,11

0

194,62

314,42

0

-1 347,15

WYNIK

108 344,39

-2 368,56

-167 706,89

253 156,67

-9 003,78

35 620,24

83 702,73

468 737,22

770 482,02


Podatek dochodowy


-138 385


Działalność kulturalno – oświatowa

195 217,97


Wspólnota mieszkaniowa Niska Skarpa

-102,06


Wynik za 2011 r.

827 212,93


* * *

Data opublikowania: 19:09, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu