Uchwała Nr 43/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 20.11.2019 r.

w sprawie: wykonania prac z dodatkowego funduszu remontowego.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanawia o wykonaniu prac z dodatkowego funduszu remontowego budynku przy ulicy Gościnnej 3, tj.:
– wykonanie w 2019 roku projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 3 – kwota 6000 zł
– wykonanie w 2020 roku przebudowy instalacji gazowej w ww. budynku. Szacunkowy koszt wykonania prac to kwota ok. 1800 zł/mieszkanie.

Powyższe wynika z nakazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (nr sprawy MZ.5582.1.13.2018 z dnia 25.09.2019 r.)

Koszt robót zostanie pokryty ze środków gromadzonych na dodatkowym funduszu remontowym budynku Gościnna 3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:15, 25 lutego 2020

Kategorie: 2019