ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informator SM Czuby

Wzorem innych spółdzielni, wydając informator pragniemy podzielić się z mieszkańcami naszej Spółdzielni informacjami na temat zrealizowanych i planowanych działań Zarządu. Chcemy przekazywać Państwu dane dotyczące zagadnień finansowych naszej Spółdzielni, realizacji remontów i inwestycji oraz wszelkich istotnych spraw dotyczących naszych mieszkańców.
Chcemy poinformować, że aktualnie Zarząd Spółdzielni pracuje w następującym składzie:

– Prezes Zarządu – mgr Ryszard Burski
– Zastępca Prezesa d/s Finansowych – Główny Księgowy – mgr Adam Ziółek
– Zastępca Prezesa d/s Eksploatacyjnych – mgr inż. Bożena Zielińska

Z wyrazami szacunku
mgr Ryszard Burski
Prezes Zarządu

* * * informator71

Poniżej przedstawiamy tematy poruszone w INFORMATORZE NR. 71 (październik 2020 r.) naszej Spółdzielni:

* Szanowni Państwo!
* Budżet Obywatelski na 2021 rok

Zarząd Spółdzielni w związku niemożliwością zwołania walnego zgromadzenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii przedkłada w celach informacyjnych:
1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2019 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z działalności w 2019 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
4. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie
6. Wykaz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu SM „Czuby” odbytym w dniach 7.05.2019 r. – 4.06.2019 r.

* Przypominamy o bezpieczeństwie pożarowym budynków i jego mieszkańców
* Wentylacja w naszych mieszkaniach
* Apel do mieszkańców o prawidłowe korzystanie z instalacji kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach
* Informacja dot. zużytych opon
* Przypominamy, że w naszym wspólnym interesie jest dbałość o wygląd otoczenia.
* Czy dokarmianie ptaków rzeczywiście im służy?
* Reklamy
* Telefony alarmowe

ARCHIWUM – INFORMATORÓW wszystkie numery od stycznia 2001 r.
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie