Lp.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie

Fundusz płac

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

%

1.

Zarząd i administracja ogólna

54,5

53,61

2 550 457

2 506 840

98,3

2.

Osiedle SKARPA

28,5

28,29

1 063 330

1 015 517

95,5

3.

Osiedle RUTA

30,25

30,41

1 030 420

1 040 715

101,0

4.

Osiedle ŁĘGI

26,5

26,58

980 113

947 376

96,7

5.

Osiedle BŁONIE

22

21,71

721 826

716 172

99,2

6.

Osiedle WIDOK

18,5

18,33

649 253

625 103

96,3

7.

Osiedle PORĘBA

17,5

16,75

619 000

606 563

98,0

8.

Dom Kultury SKARPA

3,25

3,25

134 250

125 360

93,4

9.

Dom Kultury RUTA

3,25

3,15

138 050

127 833

92,6

10.

Dom Kultury ŁĘGI

2,33

2,33

94 500

95 374

100,9

11.

Dom Kultury BŁONIE

2

2,23

61 000

58 032

95,1

12.

Zaopatrzenie

2

2

70 500

75 049

106,5

13.

Parkingi – dozorcy mienia

9

9,25

207 114

208 176

100,5

OGÓŁEM

219,58

208,64

8 319 813

8 148 109

97,9

* * *

Data opublikowania: 19:13, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu