ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Koszty zarządzania za 2012 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan 2012 r.

Wykonanie

%

1.

Wynagrodzenia osobowe

2 109 051

2 081 847

98,7

2.

Narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS

470 720

428 329

91,0

3.

Inwestycje przejęte

337 881

281 664

83,4

4.

Wynagrodzenia bezosobowe

40 000

21 752

54,4

5.

Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków

179 500

199 253

111,0

6.

Świadczenia na rzecz pracowników

40 000

38 739

96,8

7.

Koszty administracyjne

367 162

435 822

118,7

8.

Amortyzacja środków trwałych

40 000

42 151

105,4

9.

Badanie bilansu i lustracja

20 000

28 648

143,2

10.

Podatki i opłaty

58 400

50 488

86,5

11.

Odprawy emerytalno-rentowe, odprawy, ekwiwalenty, jubileusz.

125 000

110 505

88,4

RAZEM

3 787 714

3 719 198

98,2

* * *

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie