Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Płace pracowników nadzoru technicznego

629 620

594 636

94,4

2.

Płace pracowników na stanowiskach robotn.

1 433 617

1 395 932

97,4

3.

Bezosobowy fundusz płac

19 210

8 070

42,0

4.

Narzuty na płace (ZUS, ZFŚS)

424 665

382 601

90,1

5.

Amortyzacja

25 092

2 396

9,5

6.

Materiały

238 458

217 336

91,1

7.

Usługi obce

33 592

28 553

85,0

8.

Świadczenia na rzecz pracowników

44 302

47 370

106,9

9.

Koszty transportu i zaopatrzenia

73 509

81 388

110,7

10.

Inne koszty

40 103

28 130

70,1

Razem

2 962 168

2 786 412

94,1

1.

Konserwacja co

480 474

489 828

101,9

2.

Przegląd gazowy i wentylacyjny

116 576

85 645

73,5

3.

Przegląd elektryczny

50 485

38 874

77,0

4.

Konserwacja zieleni

258 164

233 438

90,4

5.

Konserwacja ciągów pieszo jezdnych

11 971

8 687

72,6

6.

Pozostałe konserwacje

111 772

79 835

71,4

Razem

1 029 442

936 305

91,0

Ogółem koszty

3 991 610

3 722 717

93,3

* * *

Data opublikowania: 19:11, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu