Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Płace pracowników administracji

1 371 481

1 391 290

101,4

2.

Płace gospodarzy

1 879 587

1 815 093

96,6

3.

Bezosobowy fundusz płac

77 808

66 464

85,4

4.

Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS)

682 860

653 508

95,7

5.

Amortyzacja

81 850

80 519

98,4

6.

Materiały

255 184

283 880

111,2

7.

Ubezpieczenie majątku

300 316

419 765

139,8

8.

Usługi obce

319 016

369 320

115,8

9.

Usługi bankowe – prowizje

62 842

63 496

101,0

10.

Koszty transportu i zaopatrzenia

39 776

40 694

102,3

11.

Kredyt i odsetki

336 064

363 366

108,1

12.

Pozostałe koszty
– świadczenia na rzecz pracowników
– ekwiwalent samochodowy
– koszty utrzymania organów samorządowych
– inne koszty (PFRON, ZAIKS, abonament radiowy, książzeczki mieszkaniowe, znaczki, itp.)

509 164
104 593
6 242
284 169
114 160

590 507
105 557
4 086
363 712
117 152

116,0
100,9
65,5
128,0
102,6

RAZEM KOSZTY

5 915 948

6 137 902

103,8

* * *

Data opublikowania: 19:10, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu