Tabela Nr 1b

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Płace pracowników nadzoru technicznego

707 354

678 547

95,9

2.

Płace pracowników na stanowiskach robotniczych

1 646 385

1 583 000

96,2

3.

Bezosobowy fundusz płac

18 151

5 178

28,5

4.

Narzuty na płace (ZUS, ZFŚS)

512 040

460 596

90,0

5.

Amortyzacja

37 406

9 396

25,1

6.

Materiały

290 693

250 697

86,2

7.

Usługi obce

99 537

76 202

76,6

8.

Świadczenia na rzecz pracowników

60 330

45 698

75,7

9.

Koszty transportu i zaopatrzenia

92 883

79 832

85,9

10.

Pozostałe koszty

155 552

118 305

76,1

11.

Konserwacja zieleni

245 360

199 577

81,3

12.

Konserwacja ciągów pieszo jezdnych

14 971

14 013

93,6

Razem

3 880 662

3 521 041

90,7

* * *

Data opublikowania: 18:00, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu