Tabela Nr 2

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

BO:

Fundusz remontowy nieruchomości:

8 907 122

8 907 122

Fundusz remontowy wspólny osiedla:

1 059 040

1 059 039

Wymiana dźwigów

1 030 017

1 030 017

Docieplenia

758 132

758 131

Remont chodników

52 308

52 308

I.

Odpis na fundusz remontowy nieruchomości:

6 944 197

7 874 931

113,4

1.

Lokale mieszkalne

4 487 167

4 484 481

99,9

2.

Lokale użytkowe

94 648

93 760

99,1

3.

Garaże

115 859

115 864

100,0

4.

Pozostałe wpływy

0

454 961

0,0

5.

Odpis na wymianę dźwigów

195 840

195 788

100,0

6.

Docieplenia

1 350 683

1 350 695

100,0

7.

Pożyczka na docieplenia, remont elewacji

700 000

1 179 382

168,5

Razem wpływy z BO

16 881 336

17 812 071

105,5

I.

Wykorzystanie

16 967 415

7 157 563

42,2

1.

Remont instalacji

554 491

322 356

58,1

2.

Remont dachów i obróbki blacharskie

245 926

86 687

35,2

3.

Remont dźwigów i hydroforni

1 254 827

266 764

21,3

4.

Remont i malowanie kl. schod. (drzwi do wind, wiatrołapów)

2 077 679

847 089

40,8

5.

Remont elewacji, wym. okien kl. schod., piwnice

1 783 073

2 307 621

129,4

6.

Remont opasek, chodn., ciągów piesz., podestów, schodów

343 639

256 438

74,6

7.

Remont balkonów, tarasów

1 087 753

27 070

2,5

8.

Pozostałe remonty

5 755 877

388 091

6,7

9.

Wymiana dźwigów

1 057 427

0

0,0

10.

Docieplenia

707 000

682 587

96,5

11.

Spłata pożyczki

2 099 723

1 972 859

94,0

Wynik

-86 079

10 654 509

II.

Odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla:

3 428 460

3 591 150

104,7

1.

Lokale mieszkalne

2 172 084

2 170 060

99,9

2.

Lokale użytkowe

28 883

17 707

61,3

3.

Garaże

9 897

9 904

100,1

4.

Pozostałe wpływy

606 879

782 986

129,0

5.

Odpis na remont chodników

610 717

610 492

100,0

Razem wpływy z BO

4 539 808

4 702 497

103,6

II.

Wykorzystanie

4 765 619

3 468 399

72,8

1.

Remont instalacji

943 045

901 766

95,6

2.

Remont dachów i obróbki blacharskie

34 176

35 883

105,0

3.

Remont dźwigów i hydroforni

0

0

0,0

4.

Remont i malowanie klatek schodowych

97 000

63 048

65,0

5.

Remont elewacji, wym. okien kl. schod., piwnice

46 850

32 182

68,7

6.

Remont opasek, chodn., ciągów piesz., podestów, schodów

951 530

413 970

43,5

7.

Remont balkonów, tarasów

1 485 132

1 220 339

82,2

8.

Pozostałe remonty

597 169

187 783

31,4

9.

Spłata dofinansow. remontu chodników

610 717

613 427

100,4

Wynik

-225 811

1 234 097

III.

Odpis na docieplenia:

3 428

3 692

107,7

1.

Lokale mieszkalne

610 307

610 570

100,0

2.

Lokale użytkowe

-606 879

-606 879

0,0

Razem wpływy z BO

761 560

761 823

100,0

III.

Wykorzystanie

0

0

0,0

1.

Docieplenia

0

0

0,0

Wynik

761 560

761 823

12 650 429

* * *

Data opublikowania: 18:01, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu