Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

BO:

Fundusz remontowy nieruchomości:

6 656 326

6 654 886

Fundusz remontowy wspólny osiedla:

2 015 310

2 015 311

Docieplenia (ER, EW)

695 831

695 831

Docieplenia (EB)

-900 396

-900 398

Dofinansowanie do remontu chodników (ES)

788 107

788 107

I.

Odpis na fundusz remontowy nieruchomości:

9 404 175

9 420 525

100,2

1.

Lokale mieszkalne

3 373 749

3 371 304

99,9

2.

Lokale użytkowe

89 234

88 587

99,3

3.

Garaże

103 883

104 007

100,1

4.

Odpis na wymianę dźwigów (ES)

211 320

211 286

100,0

5.

Pozostałe wpływy

613 045

907 283

148,0

6.

Docieplenia (EB)

1 363 855

1 363 582

100,0

7.

Pożyczka na docieplenia (EB, EP)

3 649 089

3 374 475

92,5

Razem wpływy z BO

15 160 105

15 175 013

100,1

I.

Wykorzystanie

15 531 234

7 554 395

48,6

1.

Remont instalacji

52 841

80 331

152,0

2.

Remont dachów i obróbki blacharskie

232 831

194 672

83,6

3.

Remont dźwigów i hydroforni

876 416

235 450

26,9

4.

Remont i malowanie klatek schodowych

582 397

556 411

95,5

5.

Remont elewacji (EP)

3 634 429

3 271 540

90,0

6.

Remont opasek

137 781

120 449

87,4

7.

Remont balkonów

586 597

5 404

0,9

8.

Pozostałe remonty

6 158 635

690 621

11,2

9.

Wymiana dźwigów (ES)

845 061

0

0,0

10.

Docieplenia (EB)

1 363 432

1 366 462

100,2

11.

Spłata pożyczki (EB,EP)

1 060 814

1 033 056

97,4

Wynik

-371 129

7 620 618

II.

Odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla:

3 012 335

3 138 367

104,2

1.

Lokale mieszkalne

2 277 932

2 278 878

100,0

2.

Lokale użytkowe

47 280

46 553

98,5

3.

Garaże

9 898

9 904

100,1

4.

Pozostałe wpływy

83 406

209 182

250,8

5.

Pożyczka na remont chodników (ES)

593 819

593 850

100,0

Razem wpływy z BO

5 815 752

5 941 784

102,2

II.

Wykorzystanie

5 815 752

4 130 899

71,0

1.

Remont instalacji

325

325

99,9

2.

Remont dachów i obróbki blacharskie

97 400

80 859

83,0

3.

Remont dźwigów i hydroforni

0

0

0,0

4.

Remont i malowanie klatek schodowych

60 000

55 699

92,8

5.

Remont elewacji

0

0

0,0

6.

Remont opasek

1 381 957

911 019

65,9

7.

Remont balkonów

769 500

1 758 108

228,5

8.

Pozostałe remonty

2 895 853

924 889

31,9

9.

Spłata remontu chodników (ES)

610 717

400 000

65,5

Wynik

0

1 810 885

III.

Odpis na docieplenia:

3 165 135

3 163 250

99,9

1.

Lokale mieszkalne

3 130 488

3 128 995

100,0

2.

Lokale użytkowe

34 647

34 255

98,9

Razem wpływy z BO

3 860 966

3 859 081

100,0

III.

Wykorzystanie

3 347 161

3 082 035

92,1

1.

Docieplenia

797 689

626 245

78,5

2.

Spłata pożyczki

2 549 472

2 455 790

96,3

Wynik

513 805

777 046

OGÓŁEM WYNIK

142 676

10 208 548,83

* * *

Data opublikowania: 19:12, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu