Tabela Nr 3

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

Bilans otwarcia

152 218

152 218

I.

Wpływy:

1.

odpis od lokali mieszkalnych

310 016

303 576

97,9

2.

odpis od lokali użytkowych – własn. prawo

2 608

2 608

100,0

3.

odpis od lokali użytkowych – umowa najmu

85 982

84 409

98,2

4.

odpis od garaży

16 258

16 117

99,1

5.

dotacje na prowadzenie działalności

10 000

16 260

162,6

6.

z tyt. prowadzonej działalności

127 000

96 622

76,1

7.

z wynajmu pomieszczeń

48 000

45 823

95,5

8.

pozostałe wpływy

5 229

10 044

192,1

RAZEM WPŁYWY z BO/+/

778 797

749 162

96,2

II.

Wydatkowanie:

1.

Osobowy fundusz płac

453 726

420 528

92,7

2.

Bezosobowy fundusz płac

15 020

14 506

96,6

3.

Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS)

102 257

94 195

92,1

4.

Amortyzacja

33 514

24 183

72,2

5.

Materiały

12 000

5 292

44,1

6.

Utrzymanie pomieszczeń (media: en.,woda)

88 700

0

0,0

7.

Usługi obce

12 300

12 052

98,0

8.

Działalność merytoryczna

20 300

24 344

119,9

9.

Akcja Lato – Zima; dotacje

12 000

16 253

135,4

10.

Pozostałe koszty

104 178

20 925

20,1

RAZEM WYDATKI z BO/-/

875 481

653 763

74,7

95 398

* * *

Data opublikowania: 18:02, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu