ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Działalność eksploatacyjna za 2013 r. SM „Czuby”

Tabela Nr 1

Lp.

Wyszczególnienie

jedn.
miary

PLAN

OGÓŁEM

Lokale
mieszkalne

Lokale uż.
własnościowe

Lokale uż.
najem/pożytki

Garaże

Kwota
w zł

Wykonanie

%

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota w zł

jedn.
kalk

BO

m2

-32 456

213 705

x

210 761

x

2 944

x

0

x

0

x

1.

Eksploatacja, konserwacja, zarządzanie *

m2

14 089 196

13 559 882

96,2

12 885 203

1,72

195 554

1,57

275 071

4,73

204 055

1,59

2.

Energia elektryczna

m2

1 092 023

926 521

84,8

898 482

0,12

4 585

0,04

8 756

0,15

14 698

0,11

3.

Ubezpieczenia

m2

542 702

522 471

96,3

503 110

0,07

6 857

0,06

3 903

0,07

8 600

0,07

4.

Odpis na fundusz remontowy

m2

8 746 409

8 715 055

99,6

8 599 192

0,59

0

x

0

x

115 864

0,90

5.

Podatek od nieruchomości

m2

692 631

692 926

100,0

446 709

0,12

129 920

1,05

89 532

1,54

26 764

0,32

6.

Sprzątanie klatek schodowych

lokal

53 198

54 841

103,1

54 841

5,04

0

x

0

x

0

x

7.

Abonament za wodomierze MPWiK

lokal

69 230

43 535

62,9

42 152

0,31

831

0,59

551

0,43

0

x

8.

Konserwacja dźwigów (ES, ER)

lokal

281 143

229 044

81,5

229 044

5,43

0

x

0

x

0

x

9.

Konserwacja hydroforni (ES, ER)

lokal

70 967

67 433

95,0

67 130

1,59

0

x

303

0,24

0

x

10.

Konserwacja dźwigów i hydr. (pozost. os)

lokal

104 663

108 345

103,5

107 475

10,96

869

0,61

0

x

0

x

11.

Konserwacja co/węzła ciepłn. mieszk.

m2/
lokal

484 895

485 532

100,1

475 702

0,06

5 902

0,05

3 928

0,09

0

x

12.

Konserwacja domofonów

lokal

211 745

211 041

99,7

211 041

2,06

0

x

0

x

0

x

13.

Przeglądy techniczne – obowiązkowe

m2

151 397

99 897

66,0

98 208

0,01

85

0,001

29

0,00

1 574

0,01

14.

Dostawa sygnału RTV

lokal

65 965

58 903

89,3

58 903

6,15

0

x

0

x

0

x

15.

Odpis na wymianę dźwigów

lokal

195 840

195 788

100,0

195 788

9,27

0

x

0

x

0

x

16.

Wywóz nieczystości

osoba
/m2

2 703 364

1 194 813

44,2

1 090 864

x

59 368

0,48

37 433

0,64

7 148

0,06

17.

Gaz

osoba

2 082 606

1 880 539

90,3

1 880 539

8,87

0

x

0

x

0

x

18.

Docieplenia

m2

610 307

610 570

100,0

610 570

0,76

0

x

0

x

0

x

RAZEM KOSZTY

32 215 825

29 870 841

92,7

28 665 715

x

406 916

x

419 506

x

378 704

x

WPŁYWY z nieruch, pożytki, BO

x

31 237 937

x

29 824 596

x

471 745

x

490 017

x

451 579

x

WYNIK

x

1 367 097

x

1 158 881

x

64 830

x

70 511

x

72 875

x

* poz. 1. Eksploatacja, konserwacja, zarządzanie – kwota 3.528.718 zł stanowiąca różnicę między poz. 1. a eksploatacją (tab.1a)
i konserwacją (tab.1b) wynika z rozliczenia kosztów zarządzania oraz przekroczenia kosztów eksploatacji w osiedlach.

* * *

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie