Lp.

Wyszczególnienie

jedn.
miary

PLAN

OGÓŁEM

Lokale
mieszkalne

Lokale uż.
własnościowe

Lokale uż.
najem/pożytki

Garaże

Kwota
w zł

Wykonanie

%

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

Kwota
w zł

jedn.
kalk

BO

m2

39 757

349 393

x

345 320

x

3 095

x

0

x

978

x

1.

Eksploatacja i zarządzanie *

m2

9 450 843

9 837 563

104,1

9 431 654

1,26

143 922

1,16

123 042

2,11

138 946

1,08

2.

Konserwacja i przeglądy

m2

4 102 794

3 945 963

96,2

3 805 103

0,51

57 244

0,46

29 644

0,51

53 972

0,42

3.

Energia elektryczna

m2

1 100 251

990 569

90,0

953 184

0,13

3 778

0,03

16 121

0,28

17 487

0,14

4.

Odpis na fund. remontowy nieruchomości

m2

3 952 883

3 951 940

100,0

3 847 484

0,51

0

x

0

x

104 455

0,81

5.

Podatek od nieruchomości

m2

662 522

661 893

99,9

424 792

0,11

126 900

1,02

85 285

1,46

24 916

0,30

6.

Sprzątanie klatek schodowych

lokal

28 911

28 909

100,0

28 909

8,51

0

x

0

x

0

x

7.

Abonament za wodomierze MPWiK

lokal

70 823

63 631

89,8

61 990

0,46

1 049

0,74

592

0,46

0

x

8.

Konserwacja dźwigów (ES,ENS,ER) i hydrof.

lokal

398 686

324 562

81,4

323 687

7,68

848

4,71

27

2,22

0

x

9.

Konserwacja hydroforni (ES, ENS, ER)

lokal

70 862

68 075

96,1

67 708

0,04

0

x

367

x

0

x

10.

Konserwacja domofonów

lokal

203 965

204 605

100,3

204 605

1,87

0

x

0

x

0

x

11.

Konserwacja RTV

lokal

66 405

66 132

99,6

66 132

5,27

0

x

0

x

0

x

12.

Odpis na wymianę dźwigów

lokal

184 990

184 990

100,0

184 990

8,75

0

x

0

x

0

x

13.

Wywóz nieczystości

osoba/m2

2 581 344

2 486 291

96,3

2 303 480

7,59

105 992

0,85

62 598

1,07

14 221

0,11

14.

Gaz

osoba

2 023 765

2 098 790

103,7

2 098 790

9,52

0

x

0

x

0

x

15.

Konserwacja bramy

lokal

932

0

0,0

0

0,00

0

x

0

x

0

x

16.

Odpis na wspólny fund. rem.osiedla

m2

2 920 567

2 892 384

99,0

2 892 384

0,45

0

x

0

x

0

x

17.

Docieplenia

m2

3 579 689

3 502 060

97,8

3 502 060

0,47

0

x

0

x

0

x

18.

Odpis na montaż domofonów

lokal

13 572

13 572

100,0

13 572

0,10

0

x

0

x

0

x

RAZEM KOSZTY

31 453 561

31 671 322

100,7

30 555 844

x

442 827

x

317 675

x

354 975

x

WPŁYWY z nieruch, pożytki, BO

x

31 699 624

x

30 394 735

x

496 899

x

386 237

x

421 753

x

WYNIK

x

28 302

x

-161 109

x

54 072

x

68 561

x

66 777

x

* poz. 1. Eksploatacja i zarządzanie – kwota zł 3.171.485 stanowiąca różnicę między kosztami eksploatacji za 2012 r. a eksploatacją i zarządzaniem, wynika z rozliczenia kosztów zarządzania oraz przekroczenia kosztów eksploatacji w osiedlach.

* * *

Data opublikowania: 18:55, 27 kwietnia 2016

Kategorie: Z pracy Zarządu