OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie ogłasza
przetarg pisemny ofertowy
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Różana 27/62

pow. użytkowa 57,80 m2, I piętro
cena wywoławcza – 255 000,00


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie następujących wymogów:

1) wpłata wadium w wysokości 12 750 zł (5% ceny wywoławczej) na konto Spółdzielni

PKO Bank Polski S.A. Oddział 4 w Lublinie
19 1020 3176 0000 5002 0013 4213

do dnia 23 grudnia 2020 r. (datą wpłaty wadium jest data wpływu środków na konto Spółdzielni),

2) osobiste wypełnienie formularza zgłoszenia do przetargu w punkcie przyjęć interesantów na parterze budynku przy ul. Watykańskiej 6 do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Do zgłoszenia należy dołączyć – w zamkniętej kopercie z adnotacją określającą przedmiot przetargu pisemnego – ofertę ceny przetargowej (cena przetargowa nie niższa niż cena wywoławcza) w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w Lublinie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu pisemnego bez podania przyczyn na każdym jego etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Informacja pod nr tel. 81 464 17 22 lub 81 464 17 27.

* * *

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności

Data opublikowania: 09:13, 2 grudnia 2020

Kategorie: Przetargi