Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 czerwiec 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych
– przyjęcia na współczłonków
– zatwierdzenia cen odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki’ firmie „LEDING” wymiany istniejącego oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulic Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „EL ENERGY” malowanie bram boksów garażowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 29 w osiedlu Widok,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „ZOSTA” remontu nawierzchni z kostki przed garażami przy nieruchomości Bursztynowa 29, remontu nawierzchni parkingu i krawężników oraz cieku wodnego w nieruchomości Topazowa 6 w osiedlu Widok,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „STANDROG” Przedsiębiorstwu Robót Drogowych wykonanie robót dodatkowych na chodniku stanowiącym mienie spółdzielni usytuowanym przy pawilonie usługowym Radości 2ai 2 b w osiedlu Skarpa,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej realizacji odcinka kanalizacji sanitarnej dla usług przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Zakładowi Zieleni LSM Sp. Cywilna prześwietlenia drzew wysokich rosnących w obrębie ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa,

  – przetargu na sprzedaż używanego agregatu sprężarkowego typu WAN-CE 3 KW – wyposażenia hydroforni przy ulicy Biedronki 4 w osiedlu Łęgi,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Zakładowi Usług handlowych „Eksam” budowę chodnika w pasie drogowym przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi,

  – w trybie „zapytania o cenę” remontu pokrycia dachowego wiatrołapów przy ulicy Kaczeńcowej 8, 10, Biedronki 5, 7 w osiedlu Łęgi,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Budownictwa Drogowego wykonanie wymiany nawierzchni istniejącego chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku od chodnika miejskiego przy sięgaczu ul. Szmaragdowej do schodków terenowych w kierunku Spółdzielni Klakson – teren nieruchomości Szmaragdowa 16 w osiedlu Widok,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wykonanie remontu chodnika położonego wzdłuż ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa na działkach będących w dyspozycji SM Czuby”,

  – remont elewacji pomieszczenia gospodarczego przy podstacji ciepła Turkusowa 3 w osiedlu Poręba,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Fabryka Okien ‘Spektrum” zwiększenia zakresu prac o wymianę 44 szt. okien w pomieszczeniach zsypowych budynków przy ulicy Sasankowej 1, 3, 4, 5 w osiedlu Ruta,

  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Zakładowi Remontowo – Budowlanemu Betoniarstwo i Brukarstwo zwiększenia zakresu robót remontowych – wykonanie remontu ścian szczytowych na kl. I i II w budynku przy ulicy Szmaragdowa 16 w osiedlu Widok,

  – w trybie „zapytania o cenę” remontu elewacji i kominów budynków garażowych przy ulicy Biedronki 2a, 2b, 2c w osiedlu Łęgi.

 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:

  – ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi ( po przetargu),

  – wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną renowacyjną w budynkach mieszkalnych przy ulicy Dragonów 2, Hetmańskiej 16, Rycerskiej 4, 5, 6, Kawaleryjskiej 4, 6, 8 w osiedlu Błonie,

  – remont pokrycia wiatrołapów przy ulicy Kaczeńcowe 8, 10, Biedronki 5, 7 w osiedlu Łęgi.

 3. Wprowadzenie nowego składnika opłat „sprzątanie klatek schodowych”

  – od 1.07.2015 r. w budynkach osiedla Błonie: Rycerska 2 kl. IV – mieszkania 31 – 40 Kawaleryjska 4 kl. VII – mieszkania 65 – 79 w osiedlu Błonie.

  – od 1.07.2015 r. w budynku przy ulicy Tymiankowej 1 – kl. XVI w osiedlu Łegi.

 4. Wynajmu lokalu użytkowego
  – cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Radości 4 w osiedlu Skarpa,

  – podnajem części lokalu użytkowego przy ulicy Różanej na magazyn odzieżowy. w osiedlu Ruta,

  – najem lokalu użytkowego przy ulicy Dragonów z przeznaczeniem na sklep z pieczywem w osiedlu Błonie,

  – najmu lokalu przy ulicy Dziewanny z przeznaczeniem na prowadzenie księgarni z artykułami papierniczymi (przepisanie umowy najmu na dotychczasowych warunkach w osiedlu Ruta),

  – najmu lokalu przy ulicy Radości z przeznaczeniem na zakład fryzjerski w osiedlu Skarpa,

  – podnajęcia części lokalu przy ulicy Dziewanny z przeznaczeniem na sprzedaż artykułów i odzieży dla dzieci w osiedlu Ruta.

 5. Skierowania wniosków:
  – do komornika o zajecie nieruchomości po eksmisji w celu zaspokojenia należności z tytułu kosztów postepowania eksmisyjnego.

III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zawieszenie postepowania egzekucyjnego i rozłożenia zadłużenia na raty,

– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu,

– odstąpienia od naliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty rat kredytu,

– wystąpienia z rejestru członków,

– zmiany wysokości zaliczki na CO,

– zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych,

– zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

– przedłużenie terminu wypowiedzenia umowy najmu do 15.07.2015 r. lokalu przy ulicy Przedwiośnie w osiedlu Skarpa.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:47, 10 maja 2016

Kategorie: 2015