ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 6, 13, 20, 27 października 2015 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 6, 13, 20, 27 października 2015 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– o wystąpienie z członkostwa – skreślenia z rejestru członków,
– udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowo-księgowych pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy,
– upoważnił pracownika do podpisywania faktur za banery reklamowe związane z wyborami samorządowymi , do sejmu, senatu, reklamy w informatorze SM Czuby, dzierżawę terenu pod pojemniki z używana odzieżą, media w lokalach użytkowych w podstacjach ciepła.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót
Na podstawie § 46ust.2 pkt 6 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zamówienia z wolnej ręki”- firmę ALTEST e – Technologie. na wykonanie i obsługę systemu alarmowego w pomieszczeniach administracji osiedla Ruta przy ulicy Różanej 1.
– firmie Przedsiębiorstwu Budowlanemu NORMA remont elewacji budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 19 ,21, 29 i 25 w osiedlu Widok,
– firmie FRAJDA Sc doposażenie placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej w urządzenia zabawowe i ogrodzenia terenu mienia spółdzielni,
– firmie STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego wykonania chodnika od ul. Gościnnej w kierunku ul. Romantycznej w os Skarpa położonego na działce nr 33/8 (mienie SM Czuby) Przedmiotowy chodnik zostanie wykonany w miejscu „dzikiego przejścia” (wydeptu) na Trawniku.
– firmie Biuro Projektów i Usług Technicznych „HANDRO” wykonania dokumentacji technicznej budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Biedronki na działce nr 19/12 w osiedlu Łęgi,
– firmie EFZON na warunkach z przetargu rozstrzygniętego w dniu 28.04.2014 r. na sprzątanie klatki schodowej w budynku Ułanów 16 Klatka I mieszkania od nr 1 – 15,
– firmą Polkomtel Sp. z o.o. na świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą połączeń alarmowych w II dźwigach osobowych w osiedlu „Skarpa” .

2 . Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
– wymianę wykładziny w trzech klatkach w budynku przy ulicy Różanej 3 w osiedlu Ruta,
– dostawę internetu w zasobach SM Czuby,
– wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew liściastych w osiedlu Łęgi .

3. Wynajmu lokalu użytkowego
– ustalenie opłat za dzierżawę terenu z przeznaczeniem na sprzedaż fajerwerków – około 6 m2 na parkingu przy ulicy Jutrzenki,
– rozwiązanie z dniem 31.12.2015 r. umowy najmu z firmą Nestle Waters Polska SA Oddział Dar Natury w Warszawie na dzierżawę ekspresu banku i sprzedaż wody źródlanej,
– wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Kaczeńcowej z przeznaczeniem na magazyn Odzieży,
– wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Fantastycznej z przeznaczeniem na zakład krawiecki.

4. Skierowania wniosków:
– do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 36 osób, które nie reagują na wezwania do zapłaty,
– wycofał skierowany wobec 1 członka do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały o wykluczeniu ze spółdzielni w związku z podjętą decyzją o rozłożeniem na raty do spłaty zadłużenia wobec spółdzielni,
– wycofał skierowany wobec 1 osoby do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji egzekucji z nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia wobec spółdzielni.

III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz na spłatę zadłużenia w ratach,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych.

IV. Inne
– rozliczenia mieszkania przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta,
– pokrycie ze środków „mienia spółdzielni” kosztów remontu fragmentu nawierzchni asfaltowej przy ulicy Turkusowej 1 ( mienie spółdzielni),
– zatwierdził cenę posiłku regeneracyjnego dla pracowników produkcyjnych w okresie zima 2015 – 2016 zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
– ustalenia zasady działania wobec wspólnoty – skierowanie roszczeń do sądu o wydanie Nieruchomości,
– wprowadzenie z dniem 1.11.2015 r. odpisu w opłatach eksploatacyjnych za sprzątanie I klatki schodowej w wysokości 6,48 zł/mieszkanie od nr 1 – 15 w budynku Ułanów 16.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie