ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 9/2013 z dnia 26.02.2013 r.

Protokół nr 9/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26.02.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.08.2013 r.
– 3 osobom w terminie do 31.12.2013 r.( w tym 1 osobie termin ostateczny)
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 4 osobom w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia,

oraz z tytułu nieterminowych wpłat normatywu
– 2 osobom w wysokości 100%
– 1 osobie w wysokości 50%

– rozliczenie energii cieplnej dla C.O. i C.W. w osiedlu Niska Skarpa za 2012 r.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził rozliczenie energii cieplnej za okres 01.01.- 31.12.2012 r. osiedla Niska Skarpa zgodnie z załącznikiem.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

– umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie umowy:
a) na umieszczenie banneru reklamowego na ogrodzeniu parkingu strzeżonego przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy,
b) przepisanie umowy x matki na syna na najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa. Branża, zabezpieczenie umowy, stawka najmu pozostaje bez zmian. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki najmu,
c) przepisanie umowy na dzierżawę terenu przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok.
Branża, zabezpieczenie umowy, stawka najmu pozostaje bez zmian. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy,

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wyraził zgodę na:
a) prowadzenie biura w lokalu mieszkalnym przy ulicy Turkusowej w osiedlu Poręba – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe oraz adres lokalu.
b) członkowi na wystąpienie z rejestru członków jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia w związku z przepisaniem mieszkania przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi na córkę- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wycofał wnioski o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni skierowane do Rady Nadzorcze wobec 2 członków, którzy złożyli pisemne wystąpienie z członkostwa w związku ze zbyciem mieszkania przy ulicy Fantastycznej i Bursztynowej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłych członków.

Ad.5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:
– zatrudni z dniem 18.03.2013 r. nowego pracownika w Domu Kultury „Błonie” na okres próbny tj. do 30.04.2013 r. w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku instruktora ds. społeczno-wychowawczych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie