Protokół nr 33/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 06.08.2013 r.

Obecni:
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.


Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.07.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.12.2013 r.
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 3 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 70%
– 1 osobie w wysokości 100%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

planu gospodarczego na 2014 dla osiedla Niska Skarpa

Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan gospodarczo – finansowy na 2014 r. dla osiedla Niska Skarpa tj. nieruchomości ENS 001 ul. Gościnna 60 – 76, ENS 002 ul. Przytulna 8 – 30 oraz dla budynków w nieruchomościach wyodrębnionych ul. Uśmiechu, których właściciele są członkami spółdzielni.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

wyboru oferty na prowadzenie parkingu

Zarząd Spółdzielni rozpatrzył oferty na dzierżawę terenu przy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie z przeznaczeniem na parking strzeżony, wybrał oferty nr 3 tj. PREMIUM MED. Spółka z o.o.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Zakładowi remontowo Budowlanemu Bekoniarstwo i Brukarstwo wykonanie remontu czółek balkonowych w budynku przy ul. Stokrotki 8.

sprzątania klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na doliczenie z dniem 01. 09. 2013 r. do czynszu kwoty 7 zł / brutto / za sprzątanie klatek schodowych w budynkach przy:
– ul. Biedronki 5 kl. l mieszkania od nr 1 do 10 ul. Biedronki 11 kl. V mieszkania od nr 41 do 50 – ul. Biedronki 9 kl. III mieszkania od nr 21 do 30
– ul. Bociania 8 kl. l mieszkania od nr 1 do 10
– ul. Bociania 6 kl. V mieszkania od nr 37 do 46, kl. VI mieszkania od nr 47 do 56
– ul. Kaczeńcowa 10 kl. l mieszkania od nr 1 do 10

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 4 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– wyraził zgodę na wzajemną zamianę lokali mieszkalnych:
a) osobie zam. przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta z osobą posiadającą nieruchomość położoną w Lublinie przy ulicy Łazienkowskiej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

b) osobie zam. przy ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi z osobą posiadającą nieruchomość położoną w Lublinie przy ulicy Leśnej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

Ad.5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 10:38, 11 maja 2016

Kategorie: 2013