ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 2/2013 z dnia 08.01.2013 r.

Protokół nr 2/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 08.01.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.12.2013 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wniosek do sadu o wydanie nakazu zapłaty
– 3 osobom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wniosek do sadu o wydanie nakazu zapłaty oraz do komornika .

zliczenia wpłaty jako spłaty jednorazowej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaliczenie spłaty całkowitej ciążącej na mieszkaniu przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok dokonanej w dwóch ratach w dniu 05.01.2013 r. i 07.01.2013 r. jako jednorazowej, korzystniejszej dla w/w. Pozwoli to na umorzenie odsetek zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy państwowej w spłacie niektórych kredytów.
W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

– przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w osiedlu Łęgi oraz zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku oraz

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– skierował wniosek do Rady Nadzorczej o pojęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba na podstawie § 24 i 25a Statutu Spółdzielni. W tym miejscu w protokole umieszczono uzasadnienie wniosku.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– udziela pracownikowi zatrudnionemu w Domu Kultury osiedla Błonie urlopu macierzyńskiego w okresie od 23.12.2012 r. do 08.06.2013 w związku z urodzeniem córki – Łucji – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– w okresie przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim zmienił wymiar czasu pracy pracownikowi zatrudnionemu w charakterze – instruktorowi ds. społeczno-wychowawczych z 1/2 etatu na 1 etat – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– przyjął do pracy nowego pracownika w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. „Łęgi” z dniem 14.01.2013 r. na okres próbny do 14.04.2013 r. w wymiarze 1 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad.6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie