ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 1/2013 z dnia 03.01.2013 r.

Protokół nr 1/2013
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 03.01.2013 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.03.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2013 r.
– 2 osobom w terminie do 31.12.2013 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2014 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 11 osobom w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 50%
– 2 osobom w wysokości 100%
– 2 osobom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

z tytułu nieterminowo wpłacanych rat normatywu
– 9 osobom w wysokości 50%
– 2 osobom w wysokości 70%
– 4 osobom w wysokości 100%

Ponadto Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na odstąpienie od naliczenia odsetek do kwoty 20,00 zł z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat eksploatacyjnych za mieszkania i garaże – mieszkańcom, którzy nie poosiadają zaległości wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

spisanie w koszty operacyjne

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na spisanie w koszty operacyjne kwoty 39,85 zł z tytułu opłat za miejsce parkingowe – M189 ul. Romantyczna 14. Miejsce parkingowe użytkowane było przez kilka osób, a dokumenty za lata 2000 – 2002 zostały już zlikwidowane.

przeksięgowania udziałów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeksięgowanie nie odebranych udziałów:

  1. przez byłych członków Spółdzielni. którzy posiadali lokal mieszkalny przy ulicy Uśmiechu w osiedlu Skarpa , z konta 801 „Fundusz udziałowy” na konto 764 „Pozostałe przychody operacyjne Zarządu” w łącznej wysokości zł. 10,05 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłych członków.
  2. przez 7 członków oczekujących skreślonych z rejestru , udziały w łącznej wysokości 65,40 zł.

zwrotu nadpłaty

Zarząd wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni kwoty 585,21 zł – nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych członka zam. przy ulicy Bursztynowa w osiedlu Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

wynajmu lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa Firmie CUDFRYZ z przeznaczeniem na sklep internetowy branży kosmetycznej- w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. najmu lokalu.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wymianę wodomierzy c.w. w osiedlu Ruta oraz na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą ISTA i dokonywanie odczytu wodomierzy w ciągu 5 lat.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad.5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie