Uchwała nr 8/2020 z dnia 29.07.2020 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 29.07.2020r w sprawie:zmiany planu remontów nieruchomości EB01 Ułanów 22, Husarska 2, 6, 8 na rok 2020 w poz. wykonanie izolacji ściany szczytowej budynku Ułanów 22 na poziomie piwnic.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz §4 ust.2 pkt 1, 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanawia dokonać zmiany w planie remontów na rok 2020 nieruchomości EB01 poprzez dodanie poz. wykonanie izolacji ściany szczytowej budynku Ułanów 22 od strony północnej i przeznacza na ten cel kwotę 25 000 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 09:12, 11 grudnia 2020

Kategorie: 2020