Uchwała Nr 7/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 26.02.2020 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego na 2020 rok nieruchomości ES 15.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zwiększa zakres robót ujętych w planie rzeczowym na 2020 rok nieruchomości ES 15 o wykonanie projektów na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Sympatycznej 12, 14, 16, Radości 4.
Koszt robót w wysokości ok. 24 000 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 11:07, 27 lutego 2020

Kategorie: 2020