Uchwała nr 7/2020 z dnia 18.05.2020 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.05.2020 r
w sprawie odbudowy spalonej altany śmietnikowej przy ul. Dragonów /parking/
wraz z ułożeniem kostki brukowej w ramach uzyskanego odszkodowania w kwocie 6 000 zł w wersji I (wersja pierwsza) zgodnie z wyborem mieszkańców – użytkowników.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz §4 ust.2 pkt 12 i 14 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” wyraża zgodę na odbudowę spalonej altany śmietnikowej przy ul. Dragonów /parking/ wraz z ułożeniem kostki brukowej w ramach uzyskanego odszkodowania w kwocie 6 000 zł w wersji I (wersja pierwsza) zgodnie z wyborem mieszkańców – użytkowników.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 09:08, 11 grudnia 2020

Kategorie: 2020