Uchwała nr 4/2020 z dnia 18.05.2020 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.05.2020 r.
w sprawie wprowadzenia pozycji w planie remontów na rok 2020 fundusz remontowy ogólnoosiedlowy na remont zatok postojowych ul. Dragonów 2 – kwota 24 600 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz §4 ust.2 pkt 12 i 14 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” wprowadza zmianę pozycji w planie remontów na rok 2020 fundusz remontowy ogólnoosiedlowy na remont zatok postojowych ul. Dragonów 2 – kwota 24 600 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 08:43, 11 grudnia 2020

Kategorie: 2020