Uchwała Nr 32/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 20.11.2020 r.

w sprawie: korekty planu na 2021 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 15

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości rozszerza zakres robót na 2021 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 15 o:
– wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Sympatycznej 14 i Sympatycznej 16.

Koszt ww. robót w wysokości ok. 250 000 zł zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 11:16, 23 listopada 2020

Kategorie: 2020