Uchwała Nr 3/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 22.01.2020 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowego na 2020 rok nieruchomości ES 17.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zwiększa zakres robót ujętych w planie rzeczowym na 2020 rok nieruchomości ES 17 o montaż oświetlenia ledowego z czujnikiem ruchu w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2 i 4.

Koszt robót w wysokości ok. 15 500 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 17.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 13:30, 24 stycznia 2020

Kategorie: 2020