Uchwała Nr 28/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 12.10.2020 r.

w sprawie: umieszczenie reklamy na budynku przy ulicy Radości 9.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 23.09.2020 r. najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. Fantastycznej 6/2A – Gabinet Kosmetyczny, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na umieszczenie reklamy na fasadzie budynku przy ul. Radości 9, z obowiązującą odpłatnością ustaloną uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nr 7/2017 z dnia 22.03.2017 r., tj. 15,00 zł/m² powierzchni + Vat miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 12:29, 16 października 2020

Kategorie: 2020