Uchwała Nr 25/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 30.09.2020 r.

w sprawie: pozostałych wyników za 2019 r. w Osiedlu „Skarpa”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia:

  1. dodatni wynik z tytułu pożytków wspólnych osiedla w kwocie 3,22 zł przeznaczyć na fundusz remontowy wspólny osiedla,
  2. wynik za 2019 rok z tytułu reklamy w kwocie 5 644,28 zł i z tytułu dzierżawy w kwocie 15 512,12 zł przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, w których występuje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 12:27, 1 października 2020

Kategorie: 2020