Uchwała NR 22/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”
z dnia 21.12.2020 r.

w sprawie: zmiana planu remontów nieruchomości EB 03 Hetmańska 12,14,16 osiedla Błonie na rok 2021 poprzez dodanie poz. uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachów.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w Lublinie działając na podstawie §4 pkt.3 ust.12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości EB 03 na 2021 rok dodając poz. uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachów w budynku Hetmańska 16 szt 88 przeznaczając kwotę 6 160 zł . Nieruchomość posiada wystarczające środki finansowe.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny

Data opublikowania: 12:40, 21 maja 2021

Kategorie: 2020