Uchwała Nr 21 / 2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 29.07.2020 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Domu Kultury „Skarpa” na 2021 rok

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zatwierdza schemat organizacyjny Domu Kultury „Skarpa” na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1.01.2021 r.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

 

Data opublikowania: 14:27, 1 sierpnia 2020

Kategorie: 2020