Uchwała nr 2/2020 z dnia 23.01.2020 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 23.01.2020 r.
w sprawie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów w nieruchomości EB-05.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz §4 ust.2 pkt 3,12.Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” wprowadza w planie remontów na rok 2020 nieruchomości EB05 w poz. roboty elewacyjne docieplenie daszku balkonowego w budynku Hetmańska 6 kwota 3000 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 08:38, 11 grudnia 2020

Kategorie: 2020