Uchwała Nr 14/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie: korekty planu funduszu remontowego na 2020 rok nieruchomości ES 16.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zwiększa zakres robót ujętych w planie funduszu remontowego na 2020 rok nieruchomości ES 16 o renowację wschodniej ściany budynku przy ulicy Radości 10.
Koszt robót w wysokości ok. 55 000 zł zostanie pokryty z funduszu remontowego nieruchomości ES 16.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 13:34, 8 maja 2020

Kategorie: 2020