Uchwała Nr 12/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.03.2020 r.

 

w sprawie: korekty planu finansowego na 2020 rok nieruchomości ES 20.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o zwiększeniu odpisu na fundusz remontowy nieruchomości ES 20 (Radości 1, 3, 5, Romantyczna 17, 19) zatwierdzonego uchwałą RPNO „Skarpa” nr 25/2019 z dnia 17.07.2019 r. z 0,39 zł/m2 p.u./miesiąc na 0,75 zł/m2 p.u./miesiąc.
Stawka obowiązywać będzie od dnia 1.08.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

Data opublikowania: 11:12, 29 kwietnia 2020

Kategorie: 2020