Uchwała Nr 9 / 2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 27.03.2019 r.


w sprawie: korekty planu finansowego dotyczącego remontu nawierzchni asfaltowych

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” zwiększa zakres finansowy planu dotyczącego remontu nawierzchni asfaltowych na 2019 rok do kwoty 45 300 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

Data opublikowania: 08:35, 2 kwietnia 2019

Kategorie: 2019