Uchwała Nr 8 / 2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 27.03.2019 r.


w sprawie: korekty planu funduszu remontowego wspólnego

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” ustala zakres robót na 2019 rok dotyczący funduszu remontowego wspólnego – powiększenie zatoki postojowej w rejonie budynku przy ulicy Sympatycznej 8. Planowany koszt robót: 38 000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

Data opublikowania: 08:30, 2 kwietnia 2019

Kategorie: 2019