Uchwała Nr 7/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 27.02.2019 r.

w sprawie: wynajęcia pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ulicy Fantastycznej 4 lub Fantastycznej 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nie wyraża zgody na wynajęcie pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ulicy Fantastycznej 4 lub Fantastycznej 6 z przeznaczeniem na przetrzymywanie regałów z akwariami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 17:06, 3 marca 2019

Kategorie: 2019