Uchwała Nr 42/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 20.11.2019 r.

 

w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynku Gościnna 3 (utworzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy).

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu w budynku przy ulicy Gościnnej 3 z dniem 1.03.2020 r. dodatkowego odpisu na fundusz remontowy „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 09:12, 25 lutego 2020

Kategorie: 2019